POLSKO-NIEMIECKIE KOLOKWIA

XII. NIEMIECKO-POLSKIE KOLOKWIUM 2018

Tegoroczne Kolokwium p.t.: "Usługi studenckie w zmieniającym się kontekście politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym" odbyło się w Dessau (Niemcy), kolebce architektury Bauhaus, w dniach 28-31 sierpnia 2018 r. na zaproszenie Studentenerk Halle.

 

Kolokwia to polsko- niemieckie konferencje poświęcone usługom studenckim, które odbywają się co dwa lata, otwarte również dla uczestników z innych krajów europejskich.

 

 

 

W ramach tegorocznego Kolokwium uczestnicy zapoznali się z aktualnymi kierunkami rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, Niemczech i Francji; wynikami badań nad sytuacją społeczną osób studiujących w Europie (Euro Student VI) oraz 

uczestniczyli w wykładach i dyskusjach dotyczących następujących zagadnień:

  • W jaki sposób uczelnie wyższe i instytucje odpowiedzialne za usługi studenckie (w Niemczech są to Studentenwerke) reagują na zmienne uwarunkowania polityczne? Jaki wpływ na ich pracę mają nowe cele polityki dot. szkolnictwa wyższego i reformy?
  • Co instytucje oferujące usługi studenckie rąbią, by poprawić sytuację społeczną studentów? Jakie są przykłady innowacji i skutecznej, elastycznej reakcji na zmiany społeczne i gospodarcze?
  • W jaki sposób instytucje oferujące usługi studenckie reagują na zmieniający się kontekst kulturowy i postępującą internacjonalizację?

Celem konferencji jest przyjrzenie się nowym rozwiązaniom, dzięki którym usługi na rzecz studentów wyprzedzają nagłe zmiany w dynamicznej rzeczywistości i skierowana jest do kadry kierowniczej instytucji odpowiedzialnych za usługi studenckie, prorektorów ds. studenckich, dyrektorów wydziałów/ departamentów ds. studenckich.

Gospodarzem konferencji 2018 był  Studentenwerk Halle. Konferencja odbyła się pod patronatem KRASP i z uprzejmym wsparciem European Council for Student Affairs.

Dokumentacja konferencji dostępna jest na życzenie.

 

© STW Halle

Seitenmenü: 
0

Downloads

Program , PDF (144.6 KB)